KLUSTER PRESENTERAR: RESONANS 2013

Resonans 2013


resonans_flyer-till-facebook (1)

Kära vänner!


Lördag 16 mars arrangerar Kluster för andra året i rad minifestivalen ResonansStudio Acusticum. En dag med fokus på ljudkonst, elektroakustiska klanger och multimedia, fylld av fascinerande upplevelser för såväl örat som ögat!

Årets Resonans bjuder på två livekonserter, dels ett framträdande  med nutida musik på den nya Acusticumorgeln med organisten och professorn Gary Verkade samt Björn Sikström på live-elektronik, dels 4 X Lind, en hyllad multimediaföreställning av och med tonsättaren och musikern Anders Lind. Vid sidan av konserterna sker under dagen en presentation av ljudkonstverk gjorda av studenter på kursen för Ljudkonst och ljuddesign under handledning av Björn Eriksson.

Varmt välkomna!

Program för Resonans

Lördag 16 mars, Studio Acusticum

13.00 – 13.45 Ljudkonstkursen, presentation # 1, verk av Daniel Schwartz och Rasmus Johansson (Foajén, Black Box)

14.00 – 15.00
Konsert på Orgel Acusticum. Medverkande: Gary Verkade – orgel, Björn Sikström – elektronik (Stora salen)

15.00 – 16.00  Ljudkonstkursen, presentation # 2, verk av Natalia Kamia och Daniel Schwartz (Foajén, Studio C)

16.05  Ljudkonstkursen, presentation # 3, verk av Jörgen Häll (Stora Salen)

16.15 – 17.00 4 X Lind. Musik för piano, akustiska rum och klonad improvisationsmusiker. Ett konceptverk av och med Anders Lind (Stora salen)

Försäljning av böcker, tidskrifter, skivor, DVD samt enklare fika.

Fri entré!

Resonans
arrangeras av kulturföreningen Kluster. Samarbetspartners och bidragsgivare:
Piteå Kommun, Kraftcentrum för Ny Musik, Luleå Tekniska Universitet/Musikhögskolan i Piteå.

Kraftcentrum för Ny Musik

 

Projektet Kraftcentrum för ny musik  syftar  till att göra Acusticumområdet i Piteå till ett nav för musikområdets utveckling såväl nationellt som internationellt.
På området finns Norrbottensmusiken, som med sina verksamheter Norrbotten NEO, Piteå Kammaropera och Norrbotten Big Band har starkt fokus på nyskriven musik.
Dessutom finns Luleå Tekniska Universitet/Institutionen för Konst, Kultur och Lärande (LTU/KKL) som strävar efter att bli Europas mest spännande och innovativa mötesplats för musik och medier samt Studio Acusticum; ett av norra Europas mest moderna och välutrustade multifunktionella konserthus med akustik i världsklass och en unik konserthusorgel som invigdes 2012.

Acusticumområdet ska genom projektet utvecklas till att bli en mötesplats för musikskapare och vara en aktiv och stark samarbetspartner för konstnärliga och vetenskapliga projekt. Projektet skall verka för samarbeten mellan olika genrer och konstarter och även involvera barn, unga och studenter.

Som en manifestation för det nystartade centret arrangerades 21 april 2012 festivalen NyDanat på Kulturens Hus i Luleå, där även fria musikarrangörer som Kluster, BD Pop och jazzföreningen Footprints medverkade. Dessa och andra aktörer kommer även att medverka på kraftcentrets internationella festival New Directions Festival i Piteå och Luleå 29 maj – 1 juni 2013.

 

http://www.nll.se/sv/Kultur/Kultursamverkan/Kraftcentrum-for-ny-musik-forst-ut-i-kulturplanen/

 

Ljudkonst och ljuddesign vid Luleå Tekniska Universitet/Musikhögskolan i Piteå

 

Syftet med kursen är att ge de studerande en bred insyn i konstnärligt skapande med ljud inom olika typer av media, d v s multimedial ljudkonst/ljuddesign.

Kursen riktar sig till konstnärer och andra ljudintresserade som vill arbeta med ljudskapande och ljuddesign. Det egna produktionsarbetet sker fortlöpande under kursen och kombineras med seminarier, workshops, föreläsningar, grupparbeten och individuell handledning. Även aktuella händelser inom ljudkonstområdet kan anknytas till kursen.

Läs mer:

http://www.ltu.se/edu/course/S00/S0029F


PROGRAM


13.00 – 13.45 Ljudkonstkursen, presentation # 1
(Foajén, Black Box)

Studenter vid kursen för ljudkonst och ljuddesign vid LTU framför sina verk.

Daniel Schwartz: Att blåsa liv ur skräp # 1(Foajén)

”Verket, som består av tre stycken framträdanden om vardera cirka 10 min, samt en ambient installation med loopar och spontanitet, går ut på att saker och ting återanvänds som instrument och samtidigt återspeglas dessas historia och karaktär med improvisation.”

Framträdandena kommer att äga rum i Foajén vid olika tillfällen under dagen.

Rasmus Johansson: Pripyat (Black Box)

”50.000 människor bodde i Pripyat i Ukraina, nu är det en spökstad. Pripyat är en stad som ligger väldigt nära kärnkraftverket Chernobyl som exploderade och läckte radioaktivitet över stor del av jordklotet. Pripyat låg värst till och blev evakuerad. Mitt projekt går ut på att ljudlägga bilder från staden, och försöka göra det så träffsäkert som möjligt.”

14.00-15.00 Gary Verkade & Björn Sikström: Konsert för Orgel Acusticum och elektronik (Stora Salen)

Orgel Acusticum invigdes i oktober 2012 och är Sveriges största konserthusorgel. Visionen för orgelprojektet är att skapa ett symfoniskt instrument för det 21:a århundrandet, vilket genom kombinationen av tradition, konstnärligt nyskapande och innovativ teknik skall utgöra ett verktyg för framtidens musik och för forskning kring exempelvis interpretation.

Kluster är mycket glada över att under Resonans 2013 kunna visa på orgelns potential som instrument för ny musik i en magnifik konsert med organisten, tonsättaren och professorn Gary Verkade samt tonsättaren och live-elektronikern Björn Sikström.


Medverkande:

Gary Verkade (orgel)

Gary Verkade föddes i Chicago, USA. Sina studier i orgel, komposition och musikvetenskap bedrev han vid Calvin College och vid University of Iowa i USA. Studierna fortsatte i Tyskland, vid Folkwang-Hochschule i Essen. Efter studietiden blev Verkade kvar i Tyskland fram till 1995 då han anställdes vid Carthage College, Kenosha, USA, som professor i solistiskt orgelspel. Denna position behöll han till år 2000 då han anställdes vid Musikhögskolan i Piteå.

Verkade bedriver en omfattande musiker- och tonsättarverksamhet vid sidan av sin pedagogiska gärning. Som musiker är han aktiv som organist med tyngdpunkt på samtida musik samt äldre musik och han har konserterat runt om i Europa och USA samt i Australien. Han har varit gästprofessor vid andra universitet och solist vid flera festivaler. Därtill är han en av grundarna till den Tysklandsbaserade improvisationsgruppen SYNTHESE där han bland annat spelar synthesizer och computer och samverkar med dansare och bildkonstnärer. Som tonsättare har han skrivit musik för orgel, elektronik och kammar- och improvisationsensembler. Som musikvetare har Verkade skrivit och publicerat ett avsevärt antal artiklar relaterade till orgelspel och uppförandepraxis och komposition.

gv_gammalstad

http://www.festspelen.se/mastare-2013/gary-verkade

Klipp från konsert med Gary Verkade och Jan Ferm från orgelns invigningsvecka:

http://digitallive.eu/gary_verkade/

Björn Sikström (live-elektronik)

Björn Sikström, frilansande tonsättare från Luleå, har sedan sin examen från Musikhögskolan i Piteå deltagit i ett flertal internationella kompostionsworkshops. Han arbetar gärna med varierande uttryck i både stora och små sammanhang, främst med akustisk musik och konventionella instrument, men även också med elektronisk musik. Genom åren har Björn Sikström arbetat med bland andra Gävle symfoniorkester, Esbjerg Ensemble, Gemini Ensemble, Norrbotten NEO och många fler.

Portrait_sky1

http://bjornsikstromnews.wordpress.com/

15.00 – 16.15 Ljudkonstkursen, presentation # 2
(Foajén, Studio C, Stora Salen)

Daniel Schwartz: Att blåsa liv ur skräp # 2 (Foajén)

Natalia Kamia: Spiritual Telegraph (Studio C)

”Verket är en installation i Studio C bestående av  en videoprojektion av film gjord med webbkamera på Amatörteatern i Sollefteå i rummet som sägs vara hemsökt, kl 2 på natten. Ljudfragment av två sekvenser som spelades upp i det tysta rummet (de användes som ljudkälla som potentiellt kunde framkalla respons), recitation av alfabet och digital inspelning av ”tystnad” kl 3.30- 4.00. Kassettband med analog inspelning av ”a haunted skype session”.” Installationen finns tillgänglig i Studio C kl 10-17 och konstnären Natalia Kamia kommer att medverka på en visning/frågestund någon gång under passet 15-16.15.

Daniel Schwartz: Att blåsa liv ur skräp # 3 (Foajén)

Jörgen Häll: Från våningen ovanför – för röst och ljud (Stora Salen)

”Vad krävs för att man ska ta ansvar för medmänniskor som lider? När ingriper man om man misstänker att någon far illa? Ska man lägga sig i vad som händer hos grannarna? Det kanske inte är så farligt som det verkar, eller?” Röster: Josefine Gellwar Madsen, Jörgen Häll.


16.15 – 17.00
4 X Lind. Musik för piano, akustiska rum och klonad improvisationsmusiker. Ett konceptverk av och med Anders Lind
(Stora Salen)

4XLIND_pics

4 X Lind är en konsert med en klonad pianokvartett, där 4 pianister musicerar tillsammans från 4 olika akustiskt karaktäristiska platser och rum. Verket är det första i verkserien ”Music 4 people and spaces”, där Lind experimenterar med olika sätt att använda videoprojektion vid framföranden. Här befinner sig tonsättaren och musikern Anders Lind live i konsertlokalen vid ett piano och spelar tillsammans med sina tre avbilder som projiceras i naturlig storlek på tre dukar separerade från varandra. En av idéerna bakom verket är att bilda en homogen musicerande grupp av en enda individ och den individens unika musikaliska egenskaper. Lind utforskar här även pianots egenskaper och möjligheter som instrument, samt att använda akustiken från de fysiska rum han befinner sig i som parametrar i kompositionen.

4 X Lind uruppfördes i maj 2012 på Norrlandsoperan i Umeå och fick ett entusiastiskt mottagande av såväl kritiker som publik; av Pierre Martin i Västerbottens-Kuriren beskrevs det som ”det mäktigaste jag hittills setts skapas på hemmaplan, i Umeå”. Det är en stor glädje för Kluster att hälsa Anders Lind välkommen att för första gången framföra detta fantastiska verk i Norrbotten!

4 X LIND:

1. 4 X Tempo

2. Semiquavers and Quartertones

3. Prepared pianos # 1

4. Chromatics 4 fun

5. Chords and Quartertones

6. 66 BPM and a short theme

7. Prepared pianos # 2

 

Anders Lind (piano, komposition)

Anders Lind är verksam som tonsättare och musiker samt anställd vid Umeå Universitet som konstnärlig ledare i musik vid institutionen för estetiska ämnen. Lind som är född 1978 har en bakgrund som analog synthspelare i den progressiva rock/hiphopgruppen K-pist och har med sin musik sedan dess medverkat i allt från teaterföreställningar, film och dansperformances till fristående konserter i erkända konstnärliga miljöer. Sedan några år tillbaka är Linds konstnärliga fokus framförallt nutida konstmusik. 2010 blev Anders Lind invald i Föreningen Svenska Tonsättare och samma år erhöll han sin master of fine arts in music från Piteå Musikhögskola, där han studerat komposition för bland andra professor Jan Sandström. Förutom mottagandet av en rad olika stipendier har hans verk blivit utvalda två år i rad till den årliga konstmusikfestivalen Ung Nordisk Musik och erhållit juryns utmärkelse vid en nationell kompositionstävling utlyst av Sveriges Nya Kammarorkester 2007. Hans musik, som ofta präglas av en experimentlust och en vilja att utforska nya metoder för komponerandet har bland annat framförts av ensembler/orkesterar såsom Uppsala kammarorkester, Norrbotten NEO, Gageego, Avanti, Esbjerg Ensemble, SNYKO, Kammarkören Sångkraft, Nordiska Kammarorkestern och Norrlandsoperans symfoniorkester.

Anders Lind

http://www.soundslikelind.se
http://www.youtube.com/watch?v=-mqNh09xj-U
http://www.vk.se/635026/fyra-nyanser-av-lind

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s