Resonans på New Directions Festival 26-28 mars!

ND_Startsidan_NDFestival20152 (1)

Kära vänner!

Klusters årligen återkommande vårfestival Resonans är i år en del av  New Directions Festival! Det tycker vi är väldigt trevligt!

Kluster /Resonans bidrar med tre arrangemang:

Fredag 27 mars:
17:00-17:50 Black Box:

Högtalarkonsert

Verk av
Kajsa Lindgren, Gustaf Blix, Lise-Lotte Norelius och Else Marie Pade kommer att framföras.

19:00-19:50 Stora salen:

Gary Verkade/Ansgar Beste/Lawino Maria Johnson – Living organism

Gary Verkade uruppför verket Dialogues tremblants som på Klusters initiativ skrivits för Orgel Acusticum av Ansgar Beste. Medverkar gör även dansaren Lawino Maria Johnson

Lördag 28 mars:
13:00 – 13:50 Black Box:

Norrbotten Improviser’s Orchestra feat Bergmark-Klapper Duo

Premiärkonsert för Norrbotten Improviser’s Orchestra, ett löst sammansatt improvisationsstorband som vuxit fram ur Klusters återkommande musikworkshops. 13 fritänkande musikanter på rövarstråt genom klangernas värld, däribland gästande ljudkonstnärerna och improvisationsmusikerna Johannes Bergmark och Martin Klapper, två erfarna musikaliska särlingar som skapar improviserade klangvärldar mer inspirerade av konkret musik och experimentell konst och film än av jazz.

Varmt välkomna!

Kluster kommer att ha ett informationsbord i foajén under hela festivalen där vi berättar om föreningens verksamhet och säljer medlemskap, böcker, tidskrifter, skivor m.m

Hela programmet för New Directions Festival hittar ni här:
http://www.newdirections.se/

Mer om Klusters arrangemang på New Directions:

Fredag 27 mars kl 17:00 – 17:50, Black Box:

Högtalarkonsert

Kluster utlovar en spännande stund under vilken musiken släpps loss på grönbete – utan vidhängande musiker. Högtalaren är orkestern, soloinstrumentet och den intima röst som viskar i ditt öra. Slut ögonen och låt abstraktionerna spåra nya vägar i ditt inres vidsträckta vindlingar. Eller låt blicken vandra medan musiken fyller synintrycken med innehåll…

 

PROGRAM:

1.Kajsa Lindgren (f.1990) : Stays (2014) 2’

Kajsa Lindgren är en kompositör utbildad i både västerländsk konstmusik på Musikhögskolan i Piteå samt elektroakustisk komposition på Kungliga Musikhögskolan, där hon nu går sitt sista kandidatår. Under 2014 studerade hon även för bl.a Simon Emmerson och samarbetade med John Richards och hans ensemble the Dirty Electronics på de Montfort University i Leicester, England.

Processed with VSCOcam with p5 preset

Med ett stort intresse för att utforska olika soniska relationer inom specifika miljöer, har hennes kompositioner blivit allt mer fokuserade på ljudfältsinspelningar och att utforska dessa ljuds möjligheter, men även på att utveckla ett akustiskt ekologiskt perspektiv inom hennes musik.

Stays (2014)
”Stycket baseras på inspelningar av det hemmagjorda spik-instrumentet ”Bed of Nails”, vilket ger ifrån sig noise-ljud och byggdes i Leicester. Till det kan man höra vokala inslag samt samplingar från en Kaossilator. Det var den första utforskningen av instrumentet för att se vilka inneboende egenskaper det hade, samt vad som kunde göras med det i kombination med välbekanta kompositionsmetoder.”

Kajsa Lindgren

https://soundcloud.com/kajsalindgren

2.Lise-Lotte Norelius (f.1961) : RP-Bob (2003) 6’

Lise-Lotte Norelius is one of the most active electronic musicians in Stockholm. Apart from composing new music for other musicians and electronics, she performs both as solo artist and in collaboration with other musicians and artists from different fields. She is one of the founders of the DIY ensemble Syntjuntan who has got a lot of attention for their workshops and concerts with textile instruments.

LLN has a long history as percussionist with great experience from different fields like traditional african music, experimental rock, free improvised music and from combining percussion and sampled sounds in the group Anitas Livs. The wish to go further into electroacoustic music, grew during a project about acoustics 1996, where she composed her first 8-channel piece. She studied electroacoustic composition at Royal College in Stockholm 1998-2002 and developed her work with live-electronics and real time processing of percussion as well as other sound sources.

lln_foto per jalkman

Since then, she has composed music for speakers (EAM), musicians and live-electronics, installations, theater, poetry and dance performances. Her penchant for rhythmic structures, layers and long lines characterize her music. which can be both beautiful, harsh and brutal. The last years she has been interested in controlling small motors, building small- simple-noisy devices, synth jewelry (Lo-Fi DIY) to use in combination with her Max/MSP software.

Several CDs with LLN involved, has been released recently. Two of them, the album ”Syntjuntan” (by Syntjuntan) won the Swedish prize ”Manifest” for best experimental CD 2012 and LLNs second solo release ”Existentiell Tremor” won the Swedish prize ”Nutida Sound” for best art music CD 2012.

RP-Bob

RP-Bob is included in LLN:s solo album “In sea” from 2005.

http://www.lise-lottenorelius.se/

3.Gustaf Blix (f.1991): Stainless steel (2015) 3’

”Jag är en kompositör från Göteborg. Jag gör både elektronisk och akustisk musik. Ibland använder jag mig också av visuell media.Lekfullhet och absurditet ligger mig varmt om hjärtat. Jag har ett jordnära tankesätt, men jag älskar surrealism. Min kreativa process måste i första hand intressera mig själv om det ska bli något av värde.Jag gillar att ignorera gränser för såväl genre som konstform, jag tror att man lättare kan finna nya uttrycksmöjligheter på det sättet. Jag försöker se vad jag kan göra, snarare än vad jag bör göra. Att bli för nischad i mitt område är något jag försöker undvika.”

Gustaf_Blix_LTU

“I am a composer from Göteborg. I make both electronic music and compositions for acoustic instruments, and I sometimes make use of visual media as well.The playful and the absurd is close to my heart. I am down to earth but I love surrealism. My creative process must always be interesting to myself if I am to do something of value.I’m fond of ignoring the boundaries of genres and art forms, I think that it’s easier to find new forms of expression that way. I try to keep a “what can I do” perspective, rather than “what should I do”. Getting narrow within my field is something that I try to avoid.”

Stainless steel

”Under hösten har jag tillsammans med min vän Sebastian Edin haft konversationer rörande hur mangår tillväga i en kreativ process. Vi har börjat finna en gemensam filosofi, men vi upptäcker fortfarande nya saker varje gång vi diskuterar. Det här stycket är en spegling av några av de tankar vi fått ut av samtalen.Idén bakom stycket är att låta ljudmaterialet leda det konstnärliga förloppet. Jag vill avtäcka potentialen i ljuden snarare än att skapa något, och inte heller lägga till saker som inte redan finns där. Jag har valt att bara använda mig av metallföremål som ljudkälla, helt arbiträrt. Sedan har jag så gott jag kunnat ställt mitt konstnärliga ego åt sidan”

“I’ve had a couple of conversations this fall with my friend Sebastian Edin about how to approach a creative process. We have started to outline an artistic philosophy, but new things come up every time we talk about it. This piece mirrors some of our thoughts on this subject.The idea behind the piece is to let the recorded material lead the artistic flow. I want to uncover the potential of the sounds rather than create something, and I don’t want to add things that aren’t already there. I have made the completely arbitrary decision to use only metal objects as sound source. Then I’ve done my best to put my artistic ego aside.”

Gustaf Blix

4.Else Marie Pade (f.1924): Faust (1962) 32’

Else Marie Pade is one of the pioneers of electronic music in Denmark. From the beginning of the 1950s, she, in close co-operation with technicians and assistants on Radio Denmark, produced a substantial amount of concrete and electronic music, partly in the shape of independent works for radio broadcasts, partly in the shape of accompaniments to various radio dramas.

else_marie_pade

Faust

The electronic suite Faust is divided into six movements. The work originally came into being as
a the soundtrack to Ove Abildgaard’s adaptation of Goethe’s Faust for school radio, first performed in 1962. This version is based on the above-mentioned soundtrack. It was first performed some months later, at a concert at Fiol-teatret in Copenhagen, where it was presented together with electronic works by Henri Posseur and Bengt Hambræus.

Faust is built around a basic material of frequencies, covering a very large part of the audible spectre of frequencies (that is, from 21 Hz to 10028 Hz in intervals with 7 Hz between them).On this basis, Pade has mixed selected frequencies which, when put together, unite in a special acoustic phenomenon, the so-called floatings. These lightly pulsing floatings run through the work, symbolizing the love between Faust and Margrethe. All the movements are made from different electronic manipulations of the basic material:

 1. Movement: Prologue in Heaven.
  The work begins with the leitmotifs of Faust and Margrethe in the shape of long, loaded expanses of sound.
 2. Movement :Faust and Mephisto.
  The whining of a poodle gradually turns into the hissing leitmotif of Mephisto.
 3. Movement: The love of Faust and Margrethe.
  The gentle floating, which here stand unmanipulated, symbolize the love between the two.
 4. Movement Margrethe’s damnation.
  Part of the text of the requiem Dies Ira(“the day of wrath”) is cited as a symbol of the damnation of Margrethe (recited by Kaj V. Andersen).
 5. Movement: The trip to Bloksbjerg and Walpurgis Night.
  The witches fly off to their annual meeting at Bloksbjerg. The hissing leitmotif of Mephisto is blended into their wild dance.
 6. Movement Epilogue.
  The long, loaded expanses of sound lead back to the prologue and ends the work.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Else_Marie_Pade
http://klangrum.net/else-marie-pade/
Glasperlespil – Booklet

Fredag 27 mars kl 19:00-19:50, Stora salen:

Ansgar Beste/Gary Verkade/Lawino Maria Johnson – Living organism

När Kluster ville beställa ett verk för den unika orgeln i Studio Acusticum, föll valet på Malmösonen Ansgar Beste (f 1981). Ett högst medvetet val. Beste har profilerat sig som en den nya musikens Walraff, om ni minns den undersökande journalisten; han som gav upphov till ett eget verb – Wallraffande. Beste kliver i detta verk nämligen in i orgelns innersta mekanik och funktioner; synar och exponerar tidigare ohörda ljud från dess mäktiga innanmäte. Ansgar Bestes ambition är också denna: att leta efter innovativa klanger och ljud som kan bidra till att föra musikhistorien framåt och strukturera dessa ljud och klanger i klara och tydliga processer. Men – med känslighet för musikens teatrala och dramaturgiska aspekter – allt för att skapa en så holistisk upplevelse som möjligt.

121110011158-e1422282764153

Dialogues Tremblants

Huvudidén bakom stycket är att skapa dialektiska situationer innanför soloinstrumentets monofoniska begränsningar. Orgelns redan ganska mångsidiga dialektiska förmågor förstärks ytterligare genom en duo-besättning: en spelare behandlar instrumentet vid spelbordet, en annan i dess inre. Klangligt undersöker stycket olika nivåer och egenskaper av orgel-tremolot. Tremulant-mekanismens gamla princip (franska: “tremblant”), dvs. produktion av fluktuerande klanger genom manipulation av den mäktiga luftpelaren inne i orgelpipan, utvidgas och intensifieras med hjälp av prepareringar. Olika externa material och objekt, som pappersark, plast- och aluminiumfolie, gummiballonger, lockpipor och party sirener, appliceras på ett litet urval av orgelpipor, särskilt stora baspipor och högljudda tungpipor.

Gary Verkade – orgel. Lawino Maria Johnson – dans

http://www.ansgarbeste.com/
http://www.newdirections.se/artist/ansgar-beste/

Gary_Verkade_LTU_1

 

Gary Verkade kan sägas vara en sorts renässansmänniska. Ni vet, den där typen av mångsidiga begåvningar som haft energi och driv att faktiskt utveckla samtliga sina talanger – som pedagog, improvisatör, klassisk organist, bandledare och nyfiket experimenterande gränsgångare. Verkade samarbetar mycket och hoppar mer än gärna över de fiktiva murar som orgeln tycks uppställa för publiken och våra föreställningar om vad orgel är och bör vara. Det visar sig i själva verket att orgeln är ett i högsta grad modernt och intimt instrument – parallellt med de ceremoniella och högtidliga associationer som instrumentet ofta väcker. I denna orgelkonsert tas rummet i besittning på inte bara ur ett akustiskt/musikaliskt perspektiv. Orgeln förlängs och påverkas också av dans, rörelse och rum. I ett verk inspirerat av fotografen F. Woodmans verk och livsöde samarbetar Verkade och dansaren och koreografen Lawino Maria Johnson.

Woodmans förmåga att låta ett jämlikt möte mellan kropp, rum och ljus genomsyras av experimentell leklust och ett outsägligt mysterium. Tvetydiga kroppar och öppna berättelser får här rörelse och ljud. Hos Woodman – och även i detta verk – anar vi  ett närmande av kvinnlig individualitet och sexualitet från ett djupt personligt perspektiv.

maria_lawino_johnson

Lawino Maria Johnson berättar:

– För mig är dansen – liksom livet – ett ögonblicksverk; därför finns alltid ett element av improvisation med, även om ramen och formen för dansen är förberedd innan ridån går upp. Således kommer det alltid att vara ett nytt verk man ser!

Lördag 28 mars kl 13.00 – 13.50, Black Box:

Norrbotten Improviser’s Orchestra feat. Bergmark-Klapper Duo

Norrbotten Improv 01

Detta är ingenting mindre än premiärkonserten för Norrbottens Improviser’s Orchestra – ett löst sammansatt improvisationsstorband som vuxit fram ur Klusters återkommande musikworkshops i länet, framförallt i Luleå och Piteå. Ett flertal fritänkande musikanter på rövarstråt genom klangernas värld, utrustade med mångahanda mer eller mindre sällsamma, akustiska och elektroniska ljudkällor.

Premiärframträdandet gästas av ljudkonstnärerna och improvisationsmusikerna Johannes Bergmark och Martin Klapper, två erfarna musikaliska särlingar som med lika delar seriositet och humor och med en vild blandning av leksaker, köksverktyg, preparerade instrument och mycket annat skapar improviserade klangvärldar mer inspirerade av konkret musik och experimentell konst och film än av jazz. Energiskt, starkt närvarande och visuellt anslående.

Nu deltar de likt två klangbarnmorskor i Norrbotten Improviser’s Orchestras tumultartade födelse. Hur det kommer att låta? Infinn er med nyfikna öron på skaft och iförda själsliga/musikaliska allväderskläder.

Här blir det åka av…!

Besättning:

Per Garpebring -modulsynth och annan elektronik
Björn Sikström – elektronik
Anders Lundkvist – preparerade stränginstrument, slagverk, diverse ljudobjekt
Margit Schiött – elektronik
Björn Eriksson – klarinett, cigarrlådor, diverse ljudobjekt, Benjolin
Jörgen Häll – elektronik
Daniel Schwartz – plåtdunk, elektronik
Erika Bengtsson – röst, blockflöjt, diverse ljudobjekt
Kristofer Morhed – piano
Gustaf Blix – piano
Molly Påhlsson – flöjt

Johannes Bergmark – preparerade instrument, diverse ljudobjekt, elektronik
Martin Klapper – leksaker, diverse ljudobjekt, elektronik

Bergmark-Klapper Duo

Måhända kan de tituleras improvisationsmusiker. Eller kanske ljudkonstnärer. Johannes Bergmark och Martin Klapper är hursomhelst två veteraner i kategorin att fylla bord med märkliga saker de gör ljud på, förstärkta, akustiska, lågbudget, hemmagjort och upphittat. Det är en vild blandning av leksaker, antika diktafoner, extra stora vinglas, köksverktyg, preparerade fioler och balalajkor, upphittade föremål från gator och loppmarknader, egenbyggda kontaktmikrofoner osv. Alla dessa är utvalda för sina unika ljudegenskapers skull men har också förstås en visuell eller poetisk sida. Inte sällan involveras i duons framträdanden även andra konstformer som kollage, film, poesi, skulptur, performance m.m.

Med lika delar seriositet och humor är det energi, närvaro och ofta en visuell aspekt av sina framträdanden Bergmark och Klapper månar om. Som duo har de samarbetat sedan 1997 och även ingått gemensamt i flera större musikaliska konstellationer. Såväl Klapper som Bergmark har även i decennier verkat som organisatörer och promotorer av improviserad och experimentell musik och andra uttryck i sina respektive länder. Likheten i deras attityd har fört dem samman som särlingar inom improvisationsmusiken, där inspirationskällorna varit konkret musik, amerikansk experimentalism och experimentell konst och film, snarare än jazz. Under 2014 turnerade de i Sverige i en trio tillsammans med sin kollega Adam Bohman (London).

http://www.bergmark.org/Bergmark-Bohman-Klapper

Johannes Bergmark (f.1963)

Experimentell musikinstrumentbyggare, text-ljud-komponist, ljudpoet, pianotekniker och skribent från Stockholm. Specialiserar sig på förstärkta objekt i improviserad och elektroakustisk musik.Han gör även ljudskulpturer, ljudinstallationer, ljudmiljöer, sina egna kontaktmikrofoner och performancekonst. Johannes har turnerat världen runt och samarbetat med alla sorters konstnärer i ett otal projekt. Ofta har han också undervisat, föreläst och haft verkstäder i experimentellt musikinstrumentbygge för alla åldrar.
Han ser sig som tillhörande både den uråldriga traditionen och den moderna, experimentella DIY (gör-allting-själv)-andan. Hans material är ofta billiga, hans metoder tydliga, och han inspireras av att beröra och hantera material och av den egendomliga poetiska attraktionen hos upphittade föremål.
Genom att använda saker som inte vanligtvis förknippas med ljud eller musik fördjupar han sig i de minsta ljuden och förstärker dem till det hörbara området, oftast utan elektronisk bearbetning. En föreställning blir som en improviserad dockteater eller en skräpets dans och han hoppas att inspirera andra att skapa sina egna fattigmansutopier ur tillgängliga resurser.
Med hjälp av icketraditionell akustik, traditionellt hantverk och grundläggande ljudteknologi vecklas en miniatyrvärld upp, där sensibilitet, inspiration och överraskning möts.

Johannes Bergmark

http://www.bergmark.org
Martin Klapper

Born 1963 in Prague, Czechoslovakia. Composer, musician, filmaker, visual artist.

Works mostly with collage, assemblage, mixed media (experiments with less conventional materials such as wax, foam rubber, plastics, minerals..etc.) and structual/material film. Since 1981 active in the field of experimental music and  multimedial performances/actions. Current artistic director of the European Improvisation Orchestra and curator of the experimental venue KLUB ARGOT in Copenhagen.

”In my music, I work mostly with untraditional sources of sound such as mechanical toys, toy instruments, everyday electronic gadgets and diverse home/built amplified instruments, often consisting of scrap & junk.”

Music performances in Australia, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, England, Estonia, Finland, France, Holland, Hungary, Israel, Norway, Germany, Poland, Sardinia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and U.S.A. together with: Derek Bailey, Steve Beresford, Jindrich Biskup, Pierre Dørge, Johannes Bergmark, Chris Burn, John Butcher, Don Byron, Rex Casswell, Conspiracy, Mikolás Chadima, Eugene Chadbourne, Sture Ericson, Tim Hodgkinson, Anna Homler, Jim Denley, Mihail Dresch, Giessen Improvisers Pool, Mats Gustafsson, Erhard Hirt, Tim Hodgkinson, John Jasnoch, Catherine Jauniaux, Thomas Lehn, Radu Malfatti, Hugh Metcalfe,  Phil Minton, Jeffrey Morgan, Ikue Mori, Herman Müntzing, Evan Parker, Rik Rue, John Russell, Hans Schneider, Robyn Schulkowsky, LaDonna Smith, Amanda Stewart, Raymond Strid, John Tchicai, Pat Thomas, Roger Turner, Phil Wachsman, Matt Wand, Wiesbadener Improvisations Ensemble among others.

Martin Klapper

http://www.nurnichtnur.de/artists/klapper.htm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s